Bài viết về Lý Sơn


Đảo Bé - hòn ngọc của Lý Sơn

Đảo Bé - hòn ngọc của Lý Sơn

  • 04/03/2017

Đảo An Bình tức đảo Bé - một hòn đảo xinh đẹp của Lý Sơn được ví như Maldives phiên bản Việt Nam - còn vô cùng hoang sơ, nước biển trong xanh tuyệt đẹp.