Khởi hành từ Sân bay Chu Lai

-10% TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

Khởi hành: SÂN BAY CHU LAI

Khách sạn: motel

Phương tiện: ô tô, tàu, ca nô

 • HÀNG NGÀY
 • 10 khách

1.210.000 đ 1.100.000

XEM
-30% TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

Khởi hành: SÂN BAY CHU LAI

Khách sạn:

Phương tiện: ô tô, tàu, can nô

 • HÀNG NGÀY
 • 10 khách

1.690.000 đ 1.300.000

XEM
-30% TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

Khởi hành: SÂN BAY CHU LAI

Khách sạn:

Phương tiện: ô tô, tàu, ca nô

 • HÀNG NGÀY
 • 10 khách

2.145.000 đ 1.650.000

XEM
-30% TOUR LÝ SƠN 3N2Đ

TOUR LÝ SƠN 3N2Đ

Khởi hành: SÂN BAY CHU LAI

Khách sạn: motel

Phương tiện: ôtô, tàu, ca nô

 • HÀNG NGÀY
 • 10 khách

2.015.000 đ 1.550.000

XEM
-30% TOUR LÝ SƠN 3N2Đ

TOUR LÝ SƠN 3N2Đ

Khởi hành: SÂN BAY CHU LAI

Khách sạn:

Phương tiện: ôtô, tàu, ca nô

 • HÀNG NGÀY
 • 10 khách

2.340.000 đ 1.800.000

XEM
-30% TOUR LÝ SƠN 3N2Đ

TOUR LÝ SƠN 3N2Đ

Khởi hành: SÂN BAY CHU LAI

Khách sạn:

Phương tiện: ô tô, tàu, ca nô

 • HÀNG NGÀY
 • 10 khách

2.925.000 đ 2.250.000

XEM