Khởi hành từ Cảng Lý Sơn

-20% TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

Khởi hành: LÝ SƠN

Khách sạn: không bao gồm

Phương tiện: ôtô, ca nô siêu tốc

  • HÀNG NGÀY
  • 10 khách

744.000 đ 620.000

XEM
-10% TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

Khởi hành: CẢNG LÝ SƠN

Khách sạn: motel

Phương tiện: ôtô, ca nô siêu tốc

  • HÀNG NGÀY
  • 10 khách

825.000 đ 750.000

XEM