Khởi hành từ Cảng Lý Sơn

-30% TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

Khởi hành: LÝ SƠN

Khách sạn: không bao gồm

Phương tiện: ôtô, ca nô

  • HÀNG NGÀY
  • 10 khách

806.000 đ 620.000

XEM
-30% TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

TOUR LÝ SƠN 2N1Đ

Khởi hành: CẢNG LÝ SƠN

Khách sạn: motel

Phương tiện: ôtô, ca nô

  • HÀNG NGÀY
  • 10 khách

975.000 đ 750.000

XEM