Điểm tham quan

Chùa Hang - Đảo Lý Sơn

Chùa Hang - Đảo Lý Sơn

 • thôn Đồng Hộ - xã An Hải - huyện Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi
 • 04/04/2017

Land tour lý sơn, land tour ly son, land tour đảo lý sơn,land tour lý sơn 2N1Đ,Land tour lý sơn 3N2Đ, tour du lịch đảo lý sơn, tour đi lý sơn , tour du lịch lý sơn, tour du lịch lý sơn giá rẻ, tour du lịch lý sơn 4N3Đ, Tour du lịch lý sơn 3N2Đ, Tour lý sơn 2N1Đ


Hang Câu - Đảo Lý Sơn

Hang Câu - Đảo Lý Sơn

 • thôn Đông - xã An Hải - huyện Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi
 • 04/04/2017

Land tour lý sơn, land tour ly son, land tour đảo lý sơn,land tour lý sơn 2N1Đ,Land tour lý sơn 3N2Đ, tour du lịch đảo lý sơn, tour đi lý sơn , tour du lịch lý sơn, tour du lịch lý sơn giá rẻ, tour du lịch lý sơn 4N3Đ, Tour du lịch lý sơn 3N2Đ, Tour lý sơn 2N1Đ


Chùa Đục và Quan Âm Đài - Đảo Lý Sơn

Chùa Đục và Quan Âm Đài - Đảo Lý Sơn

 • thôn Tây - xã An Vĩnh - huyện Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi
 • 04/03/2017

Ngôi chùa tọa lạc giữa lưng chừng sườn núi Giếng Tiền, ngọn núi lửa đã ngủ quên hàng ngàn năm trên đảo, du khách phải vượt qua hơn 100 bậc thang men theo sườn núi để đến được Chùa Đục


Đỉnh núi Thới Lới - Đảo Lý Sơn

Đỉnh núi Thới Lới - Đảo Lý Sơn

 • thôn Đông - xã An Hải
 • 04/04/2017

Land tour lý sơn, land tour ly son, land tour đảo lý sơn,land tour lý sơn 2N1Đ,Land tour lý sơn 3N2Đ, tour du lịch đảo lý sơn, tour đi lý sơn , tour du lịch lý sơn, tour du lịch lý sơn giá rẻ, tour du lịch lý sơn 4N3Đ, Tour du lịch lý sơn 3N2Đ, Tour lý sơn 2N1Đ


Cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn

Cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn

 • thôn Tây - xã An Vĩnh
 • 04/04/2017

Land tour lý sơn, land tour ly son, land tour đảo lý sơn,land tour lý sơn 2N1Đ,Land tour lý sơn 3N2Đ, tour du lịch đảo lý sơn, tour đi lý sơn , tour du lịch lý sơn, tour du lịch lý sơn giá rẻ, tour du lịch lý sơn 4N3Đ, Tour du lịch lý sơn 3N2Đ, Tour lý sơn 2N1Đ


Mù Cu (Ngọn hải đăng) - Đảo Lý Sơn

Mù Cu (Ngọn hải đăng) - Đảo Lý Sơn

 • thôn Đông - xã An Hải
 • 04/04/2017

Land tour lý sơn, land tour ly son, land tour đảo lý sơn,land tour lý sơn 2N1Đ,Land tour lý sơn 3N2Đ, tour du lịch đảo lý sơn, tour đi lý sơn , tour du lịch lý sơn, tour du lịch lý sơn giá rẻ, tour du lịch lý sơn 4N3Đ, Tour du lịch lý sơn 3N2Đ, Tour lý sơn 2N1Đ


Đảo bé - Lý Sơn

Đảo bé - Lý Sơn

 • xã An Bình
 • 04/04/2017

Land tour lý sơn, land tour ly son, land tour đảo lý sơn,land tour lý sơn 2N1Đ,Land tour lý sơn 3N2Đ, tour du lịch đảo lý sơn, tour đi lý sơn , tour du lịch lý sơn, tour du lịch lý sơn giá rẻ, tour du lịch lý sơn 4N3Đ, Tour du lịch lý sơn 3N2Đ, Tour lý sơn 2N1Đ